НБУ не застосовуватиме заходи впливу до банків за порушення строків подання звітності

НБУ повідомив, що для забезпечення надійного та стабільного функціонування банківської системи встановив такий порядок складання та подання українськими банками фінансової звітності в умовах воєнного стану:

– по-перше, банки, які не завершили роботу щодо складання річної фінансової звітності та консолідованої річної звітності за 2021 рік у зв’язку з уведенням воєнного стану мають продовжити цю роботу після припинення чи скасування дії воєнного стану;

– по-друге, банки за можливості подають та оприлюднюють на власному веб-сайті річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2021 рік разом з аудиторським звітом і подають фінансову звітність, складену на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, до центру збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

– по-третє, Національний банк не застосовує до банків заходів впливу за порушення ними строків подання річної фінансової звітності та консолідованої річної фінансової звітності за 2021 рік разом з аудиторським звітом, а також проміжної фінансової звітності та консолідованої проміжної фінансової звітності за I квартал 2022 року в період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування.

Відповідні зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 07 березня 2022 року №41 “Про складання та подання фінансової звітності в період запровадження воєнного стану”.