"Брат, ищи деньги, а то наследство пропадет"

Як працюють аферисти у Фейсбуку

Недавно мені на "приват" прийшло повідомлення від невідомого адресата про те, що він обсервував мій "фейс" у ФБ і я дуже схожий на якогось американця, який помер. Але після себе залишив велику спадщину, і тепер мало не вся Америка шукає спадкоємця, бо не знає, що робити з купою грошей.

Я не проти розбагатіти, але, знаю­чи, як багато тепер аферистів, що хо­чуть розбагатіти за мій рахунок, про­ігнорував такий "подарунок долі". А от мій колега, самбірський журналіст Йосип Ма­ланяк, вирішив продовжити подібний екс­перимент... До нього у Фейсбуку напро­сився у друзі Ібрагім (далі прізвище не для української вимови). І новий фейсбуч­ний друг російською мовою, але з багать­ма помилками, описав дивовижно-сумну історію. Він -- банкір у Гонконгу, і десь, не­відомо де, помер багатий чоловік на пріз­вище Маланяк Йосип-Александер. Потім померла його згорьована вдова, а вже піс­ля них і єдина донька, яка не витримала розлуки з батьками... Ібрагім почав шука­ти у всесвітній павутині людей на прізвище Маланяк і знайшов хіба одного Йосипа зі Самбора. (Хоча Маланяків вистачає у кож­ній країні, де тільки ступила нога українця).

Новий друг вирішив укласти з Йоси­пом "комерційну угоду". Оскільки він не Йосип, а Ібрагім, а гроші великі, то про­понує багатомільйонну спадщину поді­лити по-братерськи -- 50 на 50. Для цього лише просить у нашого приятеля надісла­ти йому зразки паспорта чи будь-якого ін­шого документа, що посвідчує особу май­бутнього багатія, банківські рахунки і таке інше...

Йосип, аби продовжити експеримент, погоджується надіслати йому знимку ста­рих водійських прав. Настільки старих, що виглядає там ще юнаком... Процес пішов! На електронну адресу приходять якісь ан­кети з якогось банку у Стамбулі, але ан­глійською мовою. І хоча розібратися було не важко -- прізвище, адреса, посада, але Йосип Іванович відповів своєму приятеле­ві, що зовсім не розуміє англійської. Ібра­гім чистою українською мовою написав: попросіть банк у Стамбулі, щоб вислав вам анкети російською мовою. Російську хоч розумієте?

Йосип розуміє російську, але його збентежив один пункт подальшої конце­сії. Виявляється, він повинен мати або від­крити у Стамбульському банку один з чо­тирьох депозитів на різні суми від 1 до 6 тисяч доларів. Пан Йосип не те що у Стамбулі не має депозитних рахунків, а на­віть у Самборі... Почав скаржитися, що до­ларів в Україні ще не заробив для депозиту в іноземній країні, а потім порадив Ібра­гімові: "Візьми собі тих тисячу доларів з моїх майбутніх мільйонів, а решту суми пе­решли мені". Ібрагім не зрозумів тонкого самбірського гумору і відписав: "Брат, ищи деньги, а то наследство пропадет".

Які ж вони тупі, хоч і аферисти, сказав нам Йосип з виглядом тріумфатора. Не знаю, не знаю... Якщо є такі аферисти, значить, знай-дуться і жертви їхніх афер, які виявляться дурнішими за аферистів. Одна самбірська пані клюнула на таку ж приманку і надіслала приблизно такому "Ібрагімові" півтори ти­сячі доларів. А через день ходила по місту і переживала поміж знайомими, чи, бува, не потрапив її "Ібрагім" в аварію, бо мав наді­слати мільйони, але замовк...
Давайте дружити у Facebook!


Останні новини