Україні знадобиться EUR102 млрд для досягнення скорочення СО2

Україні знадобиться EUR102 млрд для досягнення скорочення СО2
Україні знадобиться щонайменше EUR102 млрд до 2030 року для реалізації запропонованого Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів проєкту Другого визначеного національно внеску (НОВ2) до Паризької угоди, що передбачає зниження викидів парникових газів (ПГ) на 65% у порівнянні з 1990 роком.

"Мінімальний обсяг інвестицій для реалізації запропонованого сценарію НОВ2 в усіх секторах становить EUR102 млрд до 2030 року", -- йдеться в проєкті НОВ2, розміщеному на сайті Мінекології для обговорення.

Документ пропонує на загальнонаціональному рівні не перевищити у 2030 році 35 % обсягів викидів парникових газів у порівнянні з рівнем 1990 року або, іншими словами, скоротити викиди парникових газів на 65 % у 2030 році у порівнянні з 1990 роком.

Другий національно визначений внесок України до Паризької угоди -- це концепція розвитку держави для досягнення екологічно й економічно доцільних перевтілень в усіх секторах економіки: енергетиці, промисловості, транспорті, будівлях, сільському і лісовому господарствах та управлінні відходами.

"Для України досягнення кліматичних цілей в усіх секторальних політиках сприятиме не лише зниженню викидів парникових газів, а й створить значні економічні та соціальні можливості. Мова йде про покращення стану довкілля, зменшення рівня забруднення повітря, води, землі, що позитивно вплине на здоров'я населення, а також декарбонізацію усіх секторів економіки для їх конкурентного розвитку", -- зазначив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

При цьому в проєкті зазначено, що визначена Україною ціль має бути досягнута на національному рівні й потребуватиме, зокрема, активізації міжнародної співпраці згідно з Паризькою угодою, доступу до фінансових ресурсів, трансферу технологій.

Згідно з проєктом, скорочення викидів на 65% у 2030 році від рівня 1990 року відповідає їх зменшенню на 9,6% у порівнянні з показниками, досягнутими у 2018 році.

НОВ2 передбачає щорічне зростання виробництва в середньому на 4% ВВП, що також має супроводжуватися модернізацією і зниженням енергоємності галузі.

Окрім цього, проєкт НОВ2 передбачає зростання частки нових зареєстрованих електромобілів до 15%, зростання до 3% від усіх пасажирських транспортних засобів транспорту на акумуляторних батареях, а також розвиток низьковуглецевого громадського транспорту, залізничного та водного.

У сільському господарстві планується збільшити частку органічного виробництва до 3%, перехід на якісніші добрива, впровадження технології мінімальної обробки земель, використання біогазу.

"Термінал" писав, з 1 січня 2021 в Україні почала діяти система моніторингу звітності та верифікації парникових викидів.
Давайте дружити у Facebook!


Останні новини