Програма "U-LEAD з Європою" відкрила 150-й Центр надання адміністративних послуг у громаді

Програма
Програма ЄС "U-LEAD з Європою", що підтримує реформу децентралізації в Україні, в тому числі, через покращення спроможності громад надавати якісні адміністративні послуги, відкрила 150-й ЦНАП, створений за підтримки U-LEAD. Протягом декількох місяців планується завершити підтримку програми по створенню ще понад 300 ЦНАП по всій України.

25 лютого 2021 року в Буринській громаді Сумської області почав роботу ЦНАП громади, створений на заміщення ЦНАП району. У відремонтованій будівлі облаштовано 13 робочих місць і надаються понад 120 адміністративних послуг. Більше 22 000 мешканців громади отримали доступ до якісних сервісів від держави у комфортних умовах. З відкриттям ЦНАП громаду привітали і Європейські партнери.

"Доступ до державних сервісів у сучасному, цифровому та прозорому форматі є вирішальним для якості життя та привабливості громад. Тому я пишаюся тим, що за підтримки програми U-LEAD, яка фінансується ЄС, у Буринській громаді відкрився центр надання адміністративних послуг. Це вже 150-й ЦНАП, який ЄС допомагає створити в Україні", зазначив Ксав'є Камю, керівник відділу програм зовнішньої допомоги "Належне управління та верховенство права".

Капітальний ремонт приміщення ЦНАП проведено за підтримки програми "U-LEAD з Європою": з понад 3,7 мільйонів гривень, витрачених на модернізацію будівлі, 55% профінансувала громада. Дизайн-проєкт ЦНАП розроблений українськими архітекторами програми. У приміщенні передбачені необхідні умови для осіб з інвалідністю, її обладнано пандусом, а для батьків з дітьми - сповивальним столиком та дитячим куточком.

Сусанна Делланс, директор програми "U-LEAD з Європою" від Sida, привітала мешканців громади з відкриттям оновленого ЦНАП: "Наша команда дуже рада співпрацювати з такими надійними та проактивними партнерами як Буринська громада, які бажають покращувати якість надання послуг мешканцям та готові докладати до цього зусиль. Я впевнена, що привітний персонал у сучасному приміщенні ЦНАП не лише будуть надавати якісні послуги та консультації, а й надихатимуть мешканців їх на подальший розвиток громади та регіону".

Лілія Попова, начальник відділу політики та взаємодії з місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування Міністерства розвитку громад та територій, привітала мешканців з відкриттям ЦНАП: "Серед пріоритетів Міністерства - допомога громадам у створенні сучасних ЦНАП, що акумулюють в собі надання всіх послуг, яких потребують мешканці громад. Тим більше, що децентралізація, яку впроваджує держава, - це якраз про якісні і доступні послуги. Кожна територіальна громада, як того вимагає законодавство, має забезпечити на своїй території надання якісних послуг. Мінрегіон високо цінує внесок "U-LEAD з Європою" у побудову в Україні мережі надання якісних адмінпослуг".

Програма також забезпечила ЦНАП меблями, технікою, програмним забезпеченням, електронною системою керування чергою, а також надала інституційну підтримку у створенні віддаленого робочого місця у селі Успенка. Всі співробітники ЦНАП пройшли тренінги з підвищення кваліфікації, розроблені експертами програми.

Віктор Ладуха, голова Буринської громади подякував партнерам: "Ми дякуємо міжнародним партнерам та обласній державній адміністрації за допомогу та підтримку у створенні належного ЦНАП. Звичайно, комфортне приміщення це надзвичайно важливо, але найголовніше у ЦНАП - це послуги і кваліфікований персонал, тому інституційна підтримка та тренінги від експертів U-LEAD допомогли нам налагодити по-справжньому ефективну систему надання послуг у громаді".

Загалом, 18 громад Сумської області отримують підтримку програми "U-LEAD з Європою" зі створення та модернізації ЦНАП.

***

Довідкова інформація: "U-LEAD з Європою" є міжнародною програмою, яка фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами: Німеччиною, Швецією, Польщею, Данією, Естонією та Словенією. "U-LEAD з Європою" робить внесок у створення багаторівневої системи управління, яка є прозорою, підзвітною та реагує на потреби громадян.

За детальною інформацією, будь ласка, звертайтеся до комунікаційних експертів напряму з покращення якості надання адмінпослуг для населення програми "U-LEAD з Європою": Олена Молодцова, +38 063 184 53 26, [email protected], Вікторія Залозна, +38 093 169 24 26, [email protected]

U-LEAD with Europe programme opened 150 Administrative Service Centre in hromada

The EU-funded U-LEAD with Europe programme, which supports the decentralisation reform in Ukraine by improving the capacity of hromadas to provide quality administrative services, has opened the 150th U-LEAD supported administrative service centre (ASC). During the coming few months the programme will complete support to the establishment of 300 more ASCs across Ukraine.

On 25 February 2021, an administrative service centre opened in Buryn hromada in the Sumy Oblast, replacing the ASC of the rayon state administration. The renovated ASC building has 13 workplaces. The centre offers more than 120 administrative services. Over 22,000 residents of the hromada and rayon received access to comfortable and quality services provided by the government. European partners also congratulated the hromada with the opening of an ASC.

Xavier Camus, Head of the Good Governance and Rule of Law section at the EU Delegation to Ukraine said: "Access to public services in a modern, digital and transparent manner is crucial for the quality of life and attractiveness of hromadas. I am therefore proud that with the support of the EU-funded U-LEAD project an administrative service center could be opened in Buryn hromada. This is the 150th which the EU helps to establish in Ukraine."

The ASC building was renovated with the support from U-LEAD: 55% of over UAH 3.7 million spent on the building's modernisation was funded by the hromada. The ASC design project was developed by the programme's architects. The building has a wheelchair access ramp, and a baby changing table and a children's corner for visitors with children.

Susanna Dellans, Sida Programme Director of U-LEAD with Europe, congratulated the hromada's residents with the opening of a renovated ASC: "Our team is happy to work with such reliable and proactive partners as Buryn hromada, who want to improve the quality of services provided to the residents and are ready to take efforts to make it happen. I am sure that the ASC's modern premises and welcoming personnel will not only deliver quality services and consultations to the residents but also inspire them for further development of the hromada and the region."

Lilia Popova, Head of the Department of Policy and Cooperation with Local Authorities and Local Governments of the Ministry of Community and Territorial Development, congratulated the residents with the ASC opening: "Helping hromadas to establish modern ASCs that provide all necessary services to the residents is among the Ministry's priorities. Moreover, the focus of decentralization implemented by the state is quality and affordable services. Each hromada must ensure the provision of quality services on its territory, which is required by the law. The Ministry highly appreciates the contribution of "U-LEAD with Europe" to the development of a network of quality administrative services provision in Ukraine."

The programme also supplied the ASC with furniture, equipment, software and an electronic queue management system, and provided institutional support in creating a remote workplace in Uspenka village. The ASC's personnel passed educational trainings developed by the programme's experts.

Viktor Ladukha, Head of Buryn Hromada, thanked the partners: "We thank our international partners and the oblast state administration for their assistance and support in creating a well-functioning ASC. A comfortable premise is extremely important, but services and skilled personnel are the most important for an ASC. Therefore, institutional support and trainings from U-LEAD experts helped us establish a truly efficient service delivery system in the hromada."

Overall, 18 hromadas in the Sumy Oblast receive assistance from U-LEAD with Europe in establishment of modernisation of ASCs.

***

Reference information: The U-LEAD with Europe is the international programme funded by the European Union and its Member States Germany, Sweden, Poland, Denmark, Estonia and Slovenia. The U-LEAD with Europe contributes to the establishment of a multilevel management system, which is transparent, accountable and meeting citizen's needs.

Web-site of the U-LEAD with Europe Programme's Support to Improved Administrative Service Delivery: https://tsnap.ulead.org.ua/

For more information, please contact the Communication Experts, U-LEAD with Europe Programme's Support to Improved Administrative Service Delivery: Olena Molodtsova, +38 063 184 53 26, [email protected], Viktoria Zalozna, +38 093 169 24 26, [email protected]
Давайте дружити у Facebook!


Останні новини