Вийшов друком 29-й випуск міжвідомчого збірника наукових праць "Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки"

Вийшов друком 29-й випуск міжвідомчого збірника наукових праць
Бібліографічні дані: Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки. Вип. 29: міжвідомчий збірник наукових праць. Відп. ред. С.В. Віднянський. Київ: Ін-т історії України НАН України, 2020. 341 с.

Збірник включено до "Переліку наукових фахових видань України" (Наказ МОН України №1188 від 24.09.2020 р. "Історичні науки", категорія "Б").

"Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки" зареєстровано в міжнародних базах даних: Centrum Otwartej Nauki (CeON) (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Akademia Nauk i Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich); Google Scholar; Slavic Humanities Index; The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (Polska Akademia Nauk, Akademie Věd České Republiky, Magyar Tudományos Akadémia, Slovenská Akadémia Vied).
Давайте дружити у Facebook!


Останні новини