Президент НАН України академік Анатолій Загородній взяв участь у засіданні Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Президент НАН України академік Анатолій Загородній взяв участь у засіданні Національної ради України з питань розвитку науки і технологій
12 січня 2021 року Президент НАН України академік Анатолій Загородній взяв участь у засіданні Національної ради України з питань розвитку науки і технологій. Засідання відбулося в режимі онлайн. Головував на засіданні - Міністр освіти і науки України, голова Адміністративного комітету Національної ради Сергій Шкарлет.

Під час засідання із доповіддю про стан та перспективи розвитку сфери наукової та науково-технічної діяльності України виступив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Одним із питань на порядку денному засідання було обговорення результатів діяльності робочих груп Національної ради України з питань розвитку науки і технологій та Міністерства освіти і науки України.

Про оновлення системи пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності доповів заступник голови Адміністративного комітету Національної ради, перший заступник Міністра освіти і науки України член-кореспондент НАН України Микола Кизим.

Щодо законодавчого забезпечення і шляхів реформування Національної академії наук та національних галузевих академій наук України виступили член-кореспондент НАН України Микола Кизим, Президент Національної академії наук України академік НАН України Анатолій Загородній, президент Національної академії аграрних наук України академік НААН України Ярослав Гадзало, президент Національної академії педагогічних наук України академік НАН та НАПН України Василь Кремень, президент Національної академії правових наук України академік НАПрН України Олександр Петришин та голова Наукового комітету Національної ради Олексій Колежук.

У своєму виступі Президент НАН України академік Анатолій Загородній зупинився на окремих питаннях, пов'язаних з реформуванням Національної академії наук України.

Він підкреслив, що НАН України завжди приділяла увагу питанням свого реформування, оптимізації структури та принципів організації діяльності, що знайшло своє відображення в Концепції розвитку НАН України на 2014 - 2023 роки та відповідних досить численних рішеннях Президії Академії.

Було зазначено, що для розроблення рекомендацій з реформування Академії Національною радою була створена робоча група. До її складу увійшли представники МОН України, Наукового комітету та всіх національних академій. Напрацьовані робочою групою рекомендації стали частиною плану заходів, які здійснює Академія щодо свого реформування.

Серед основних напрямів реформування НАН України академік Анатолій Загородній назвав наступні: проведення повної інвентаризації матеріально-технічної бази та земельних ділянок установ НАН України, оптимізація структури Академії, удосконалення системи управління та організації діяльності, запровадження нових підходів до фінансування наукової діяльності, підвищення ефективності наукової діяльності на пріоритетних напрямах науки і техніки, підтримка наукової молоді, розвиток інноваційної діяльності, посилення експертних функцій Академії, інтегрування науки і освіти та розширення міжгалузевої співпраці.

Також він зазначив, реформа НАН України потребуватиме внесення відповідних змін у статут Академії та певних законодавчих новацій. Академія вже внесла кілька пропозицій і продовжує роботу в цьому напрямі. На завершення виступу Президент НАН України наголосив, що реформування наукової сфери неможливе без суттєвого поліпшення її фінансування та виконання законодавчих вимог щодо умов оплати праці науковців.

Щодо законодавчого забезпечення діяльності у науковій, науково-технічній та інноваційній сфері виступили член-кореспондент НАН України Микола Кизим та Олексій Колежук.

Також голова Наукового комітету Національної ради Олексій Колежук розповів про результати заслуховування та оцінювання звітів головних розпорядників бюджетних коштів, що здійснюють наукову та науково-технічну діяльність або є замовниками наукових досліджень та розробок про стан використання коштів на наукову та науково-технічну діяльність та отримані результати за 2018-2019 роки, а також про перші результати роботи Національного фонду досліджень України та персональний склад Наукової ради Національного фонду досліджень України.

За результатом засідання Національної ради України з питань розвитку науки і технологій було прийнято рішення, серед іншого, про погодження з пропозицією Президента НАН України академіка Анатолія Загороднього щодо організації діяльності та самостійного здійснення Академією заходів із вдосконалення її структури, управлінської та наукової діяльності.
Давайте дружити у Facebook!


Останні новини