Ринок земель: земельний геноцид українців, - Роман Головін

Ринок земель: земельний геноцид українців, - Роман Головін
Щоб не допустити геноциду українців через утискання українців-

власників землі в правах володіння і користування землею, власникам

землі необхідно об'єднуватися - спільно формувати свої вимоги і

реалізовувати ці вимоги. Об'єднанням власників землі займається

Я не знаю кому так завинили українці, що нам хочуть влаштувати геноцид. Немає Сталіна, в неповазі Маркс, який був ще тоді проти концентрації земель в "одних руках" капіталістів - фактично проти так званого ринку земель сьогодення, і немає в Україні Путіна.

Але комусь став потрібен ринок земель, котрий спрямований на позбавлення українців землі - з жорстким поділом на злиднів і багатих, лахмітників і еліту, рабів і бізнесменів.

Що земля не товар, знав не тільки Карл Маркс. Про це пише навіть і

Вікіпедія. Ринок - це сукупність відносин з купівлі-продажу товарів і послуг. На ринку існують два учасника - виробник товару (продавець) та покупець. Виробник виробляє товар для продажу - це його цілеспрямована дія. Товар - це продукт праці, виготовлений з метою обміну або продажу, а не для особистого споживання. Товар це те, що виготовляють з метою продажу і отримання прибутку. Значить, земля не товар: люди не виробляють землю, тому земля не продукт праці. Якщо земля не товар, то не може бути ринку землі. Земля не може бути в обігу - це її нерухома властивість. Земля - це абсолютна нерухомість. Земля - засіб виробництва первинне джерело усього багатства людства. Земля - це незаперечно найефективніший засіб виробництва, причому - в обмеженій кількості.

Оцінюючи землю з точки зору доходу від неї, можна стверджувати, що

ніколи запропонована ціна за землю не може відповідати її цінності, в тому числі - в грошовому виразі. То ж ще раз - ринку земель не може бути. Беззаперечним є той факт, що в Україні створені умови, за яких земля не дає таких можливостей її власнику, які повинна надавати, як найефективніший засіб виробництва.

В Україні створені умови, щоб власник землі був змушений її продати в

інтересах обмеженої кількості людей. Створивши умови для отримання власником землі усіх можливостей від користування і володіння землею, бажання продати землю буде нівельоване - в продажу не буде потреби.

Повернемося до ринку землі. Обов'язковою умовою існування ринку

повинно бути наявність продавця. Тобто у українського селянина повинно виникнути бажання продати землю. І це бажання на сьогоднішній день спричинене суто необхідність задоволення нагальних споживчих потреб власника землі.

Знову ж таки, створивши умови для отримання власником землі усіх

можливостей від користування і володіння землею, нагальні споживчі

потребу будуть задоволені і потреби продавати землю не буде.

Отже, перед тим як назвати ринком відносини, які більше схожі на

зґвалтування, а товаром те? що ніколи ним не може бути, необхідно уяснити головне - у власника землі потенційно відсутнє бажання продати землю. Є тільки штучна обмеженість власника землі отримувати всі можливості від володіння і користування землею.

Ми прийшли до висновку того, що насправді, для ринку землі відсутній

головний суб'єкт - продавець землі. Тобто ринок землі - це видумка, афера, організована для того, щоб скупити за дешево і перепродати дорожче землі, а також легалізувати вже "віджату" у селян землю за сіро-чорними схемами.

Крім того, така відкриття ринку земель передбачатиме посилення трудової міграції українців в ту ж саму Німеччину, яка щиро відкрила свої двері українцям-остарбайтерам. Німецько-європейський капітал виграє вдвічі більше.

Фактично держава вже торгує своїми людьми і зараз під загрозою торгівля землею. А потім, з такою логікою і послідовністю ринок органів - печінка теж товар.

Ще в недалекому минулому було рабство і торгівля людьми. Але зараз ми не можемо уявити, що може повернутися торгівля людьми і появитися торгівля органами. Але є людина, то чому б не торгувати нею за визначенням "виживає сильніший" і не почати торгувати її органами, і байдуже яким чином ті органи отримані. Так само ми припускаємо, що земля буде торгуватися, стане товаром.

Фактично заклик до ринку землі - це заклик до геноциду селянства. Це рейдерство, це війна. Це економічний геноцид українців. І це підтвердження того, що це все робиться штучно в суто лихварських інтересах.

Якби не концентрувалася земля, послідуючі соціальні рухи призведуть до рішення, що земля може бути тільки власністю самої нації. Така історія людства. Історію необхідно пам'ятати, вивчати і розуміти. Необхідно вивчати праці економістів минулого. І не ставати обмежено упередженими в бажанні ринку, в бажанні чимось торгувати і байдуже на чому отримати лихву. Уникнути кривавих сторінок історії, повернути українців з заробітчанства на батьківщину та отримати економічне зростання можливо тільки за однієї умови - переставати уявляти землю товаром, а переходити до спланованої організованої спільної роботи з перетворення землі в ефективний первинний об'єкт національних інвестицій через об'єднання власників землі та надання

їм статусу співвласників аграрних виробництв та державного кредитування.

Це забезпечить отримання власником землі усіх можливостей від

користування і володіння землею.

Так, мова про Товариства власників землі, в основу створення і роботи

яких покладено об'єднання (кооперації) активів і зусиль селян-власників землі, їх колективне господарювання через участь у Товаристві власників землі. Учасниками таких товариств можуть бути власники землі, незалежно від віку та фізичних можливостей.

Створення Товариств власників землі передбачає існування тільки

національно-орієнтованого законодавства з обігу прав на землю, разом з провадженням якого необхідно сформувати умови для організації суспільно-значущих виробництв - Товариств власників землі, як передумову для формування:

Після формування таких передумов, я думаю, буде відсутнє бажання

повертатися до питання створення ринку земель. А бути власником

української землі стане престижно для українця.

Ми повинні думати не про правила ринку, а ми повинні формувати права і можливості для селян, українців. Єдиними, хто гарантовано буде опікуватися правами і можливостями українців-власників землі є самі українці-власники землі. Українцям-власникам землі необхідно об'єднуватися. ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ВЛАСНИКІВ ЗЕМЛІ створено для об'єднання власників

землі.

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ВЛАСНИКІВ ЗЕМЛІ -

СТВОРЕНЕ, ДІЄ І ДІЯТИМЕ ВИКЛЮЧНО В ІНТЕРЕСАХ

ВЛАСНИКІВ ЗЕМЛІ.

МИ ЄДИНІ, ХТО:

-ЗА ПРАВО РОЗРИВАТИ ДОГОВОРИ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

-ЗА ПРАВО ВІЛЬНОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЗЕМЛЕЮ

-ЗА НЕПЕРЕУКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ

-ЗА САМОСТІЙНЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ВЛАСНІЙ ЗЕМЛІ

-ЗА ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДІВ ВІД ЗЕМЛІ У ЇЇ ВЛАСНИКІВ В 2-4

РАЗИ

- ЗА ТОВАРИСТВА ВЛАСНИКІВ ЗЕМЛІ.

Долучайтеся і долучайте до "ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ

ВЛАСНИКІВ ЗЕМЛІ" на сторінках у
Давайте дружити у Facebook!


Останні новини