Небанківський фінансовий ринок: як працювали ломбарди, кредитні спілки та фінкомпанії

У III кварталі 2021 року небанківські фінансові установи (НБФУ) збільшили обсяги наданих послуг та активів, попри подальше зменшення загальної кількості учасників.

Про це повідомляє Нацбанк. Неактивні гравці продовжували добровільно згортати діяльність. Регулятор застосовував заходи випливу до порушників нормативних вимог, зокрема зупиняв дію ліцензій та анулював їх. Це сприяло покращенню дисципліни виконання регуляторних вимог у всіх сегментах НБФУ.

Значне зростання обсягів наданих послуг дало змогу фінансовим компаніям продемонструвати історично рекордні прибутки, зазначають в Нацбанку. Діяльність кредитних спілок поступово пожвавлювалася: обсяг кредитного портфеля зростав, а операційні доходи дали змогу покрити високі адміністративні витрати й отримати прибуток. Ломбарди зберегли прибутковість, хоча активізації їх діяльності не спостерігалося. В усіх секторах небанківського ринку помітно поліпшилася фінансові результати, про що нижче в наших матеріалах.

Структура та проникнення сектору

У III кварталі тривала трансформація ринку небанківських фінансових послуг. Як і раніше, ринок залишали компанії, які не провадили активної діяльності та добровільно відмовлялися від ліцензій із подальшим виключенням із Державного реєстру фінансових установ. Водночас зросла кількість фінансових установ, виключених із реєстру регулятором. Підставою для виключення була відсутність діючих ліцензій.

У III кварталі всі ліцензії анульовано в 93 установ, із них приблизно в половини – як захід впливу за вчинені ними порушення, зокрема за недотримання вимог законодавства. Ще 39 фінансовим установам Нацбанк зупинив ліцензії тимчасово, до усунення виявлених порушень. Водночас чотирьом установам поновлено дії ліцензій, оскільки порушення були усунуті. Найбільше порушників серед фінансових компаній, йдеться у повідомленні регулятора.

На ринку з’явилися нові установи: один ломбард, чотири лізингодавці та 29 фінансових компаній. Також Нацбанк активно проводив реєстрацію колекторських компаній. Попри зменшення кількості фінустанов, обсяги активів усіх секторів зросли. Найбільше – у фінансових компаній. Частка НБФУ в загальних активах фінсектору, нагляд за яким здійснює Нацбанк, не змінилася і становила 12%.

Кредитні спілки

Обсяги активів кредитних спілок дещо зросли в III кварталі, попри зменшення кількості установ. Обсяги активів зросли приблизно в половини кредитних спілок, із них найшвидше – у фінансових установ з агресивною моделлю кредитування позичальників, які мають ознаки пов’язаності з менеджментом.

У III кварталі обсяг нового кредитування знизився на 4%, хоча загальний обсяг кредитного портфеля дещо зріс. Зменшились обсяги нових кредитів на бізнес-потреби (на 15%). Водночас незмінно вищим залишався попит членів кредитних спілок на споживчі кредити. Якість кредитного портфеля незмінна: задекларована середня частка прострочених більш як на 90 днів кредитів становила 14%. Нацбанк звертає особливу увагу на коректність відображення стану обслуговування позик.

Рисунок 1 – Операційна ефективність діяльності кредитних спілок

Джерело: НБУ.

Операційні доходи кредитних спілок, зокрема чистий процентний дохід від операцій з їхніми членами, зросли за квартал. Суттєвий чинник – збільшення різниці між дохідністю кредитів та вартістю депозитів: високі ставки за всіма видами кредитів збереглися, а ставки за депозитами знизилися. Відповідно відношення операційних витрат до операційних доходів знизилося до 78%.

Помірними залишалися витрати на формування резервів. Більшість кредитних спілок наростила прибуток. Вища прибутковість збільшила нерозподілений прибуток кредитних спілок та його частку в пасивах. З виходом із ринку низки кредитних спілок, що не залучали депозити та працювали на додаткових пайових внесках, знизилася частка цього інструменту у фондуванні.

На 1 жовтня з урахуванням аналізу звітності лише п’ять кредитних спілок порушили вимоги до платоспроможності. Водночас Національний банк продовжує оцінку достовірності даних про якість кредитного портфеля для виявлення реального стану ринку кредитних спілок та прихованих ризиків.

Фінансові компанії

Обсяги активів фінансових компаній у III кварталі відновилися до свого максимального рівня в докризовому 2019 році. Завдяки стрімкому зростанню обсягів усіх видів наданих упродовж кварталу фінансових послуг фінансові компанії зростали найшвидше в секторі.

Активність фінансових компаній у кредитуванні населення не спадала: обсяги роздрібних позик зростали вже п’ять кварталів поспіль. Зокрема у III кварталі – на 6%. Зростання відбулося переважно внаслідок коштів, що надані бізнесу: їхній обсяг збільшився майже на третину. Валовий кредитний портфель фінансових компаній на 80% становили позики корпораціям, значна частка яких відображає перерозподіл коштів у межах бізнесових груп.

До рекордного рівня зріс обсяг факторингових операцій. Після тривалої перерви другий квартал поспіль фінансові компанії активні в наданні гарантій. Загальний обсяг фінансового лізингу також зростав, хоч і нижчими темпами у порівнянні з іншими видами фінансових послуг. Як і раніше, основним надавачем таких послуг були ЮО-лізингодавці.

Рисунок 2 – Фінансовий результат фінансових компаній

Джерело: НБУ.

За січень – вересень 2021 року фінансові компанії згенерували рекордні прибутки у порівнянні з аналогічним періодом останніх трьох років. Показники рентабельності також перебували на історично найвищих рівнях.

Ломбарди

У III кварталі обсяг нових кредитів дещо зменшився. Значний обсяг позик був погашений, унаслідок чого коефіцієнт покриття кредитів заставою зменшився до 104%.

Рисунок 3 – Показники фінансової діяльності ломбардів

Джерело: НБУ.

Рентабельність ломбардів зростала, водночас пожвавлення їхньої діяльності не спостерігалося.

Перспективи та ризики

Важливою подією IV кварталу стане прийняття нових законів з питань регулювання ринку небанківських фінансових послуг. Розгляд і прийняття інших двох законопроєктів  очікується на початку грудня. Ухвалення законів дасть змогу забезпечити прозорість структур власності, підвищити платоспроможність, належне управління ризиками та захист прав споживачів усіма без винятку учасниками ринку, зазначають в Нацбанку.  Національний банк уже опублікував структуру власності небанківських фінансових установ, що була подана учасниками ринку. Нині триває перевірка її прозорості й відповідності вимогам. Згідно зі змінами до порядку розкриття інформації небанківськими фінансовими установами, останні оприлюднюватимуть більше інформації. Так, компанії розкриватимуть власні реєстраційні дані, умови та порядок діяльності, перелік власних вебсайтів, оприлюднюватиметься річна та консолідована фінансова звітність, підтверджена незалежними аудиторами.

загрузка…